Nome

eZaF

País

PT-flag Portugal

Partidas jogadas

3

Partidas Ganhas

0

Temporadas

2

Partidas Perdidas

3

Win ratio

Lineup

dereK

dereK

Afonso Gomes

zer0

zer0

Pedro Teixeira

5-Star

5-Star

Rúben Reis

nixoNdA2s

nixoNdA2s

Daniel Pinto

dARKK_

dARKK_

Tiago Ribeiro

KOD1

KOD1

Ricardo Silva

Stand-In

Partidas

Data

Fase

Hora

24/07/2021

eZa

PT

Own

PT

Playoffs

18:00

24/07/2021

WS

PT

eZa

PT

Playoffs

15:15

27/04/2021

Bae

PT

eZa

PT

Take #02

19:00

Sobre