Nome

GTZ Bulls

País

PT-flag Portugal

Partidas jogadas

27

Partidas Ganhas

0

Temporadas

3

Partidas Perdidas

27

Win ratio

Lineup

stepa

stepa

Simão Stepanov

rafaxF

rafaxF

Rafael Ferreira

Linko

Linko

José Duro

fakes2

fakes2

Pedro Sousa

JAEPE

JAEPE

Diogo Fernandes

littlerafa

littlerafa

Rafael Ribeiro

Coach

ra1se

ra1se

Alex Ferreira

Stand-In

Partidas

Data

Fase

Hora

07/05/2022

SAW

PT

GTZ

PT

TAKE #1

20:00

07/05/2022

OFF

PT

GTZ

PT

TAKE #1

17:00

06/05/2022

FTW

PT

GTZ

PT

TAKE #1

20:00

10/04/2022

GTZ

PT

ORO

PT

Qualificador Fechado

17:00

09/04/2022

GTZ

PT

Gra

ES

Qualificador Fechado

17:00

09/04/2022

GTZ

PT

Yug

PT

Qualificador Fechado

14:00

14/05/2021

GTZ

PT

Rhy

PT

Take #04

22:00

14/05/2021

eXp

PT

GTZ

PT

Take #04

19:00

13/05/2021

Nat

PT

GTZ

PT

Take #04

19:00

06/05/2021

GTZ

PT

Nat

PT

Take #03

19:00

Sobre